Juízes

1. Énekelt pedig Debora és Bárák, az Abinoám fia azon a napon, mondván:

2. Hogy a vezérek vezettek Izráelben,

3. Halljátok meg királyok, figyeljetek fejedelmek!

4. Uram, mikor Szeirbõl kijövél, Mikor lépdelél Edom mezejérõl:

5. A hegyek megrendültek az Úrnak orczája elõtt,

6. Sámgárnak, az Anath fiának napjaiban,

7. Megszüntek a kerítetlen helyek Izráelben, megszüntek végképen,

8. Új isteneket ha választott [a nép,]

9. Szívem azoké, kik parancsolnak Izráelben,

10. Kik ültök fehér szamarakon,

11. Az íjászok szavával a vízmerítõk között,

12. Kelj fel, kelj fel Debora!

13. Akkor lejött a hõsök maradéka;

14. Efraimból, kiknek gyökere Amálekben,

15. És Issakhár fejedelmei Deborával,

16. Miért [maradtál] ülve a hodályban?

17. Gileád a Jordánon túl pihen.

18. [De] Zebulon, az halálra elszánt lelkû nép,

19. Királyok jöttek, harczoltanak;

20. Az égbõl harczoltak,

21. A Kison patakja seprette el õket;

22. Akkor csattogtak a lovak körmei

23. Átkozzátok Mérozt - mond az Úr követje, -

24. De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel,

25. [Az] vizet kért, õ tejet adott,

26. Balját a szegre,

27. Lábainál leroskadt, elesett, feküdt,

28. Kinézett az ablakon, és jajgatott

29. Fejedelemasszonyinak legokosabbjai válaszolnak néki;

30.

31. Így veszszenek el minden te ellenségid, Uram!

Significados: Edom.

Você está lendo Juízes na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 21 capítulos, e 618 versículos.