Lamentações

1. Emlékezzél meg Uram, mi esett meg rajtunk; tekintsd meg és lásd meg gyalázatunkat!

2. A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi.

3. Apátlan árvák lettünk; anyáink, mint az özvegyek.

4. Vizünket pénzért iszszuk, tûzifánkat áron kapjuk.

5. Nyakunknál fogva hajtatunk; elfáradtunk, nincsen nyugtunk.

6. Égyiptomnak adtunk kezet, az assziroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel.

7. Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket.

8. Szolgák uralkodnak rajtunk; nincs a ki megszabadítson kezökbõl.

9. Életünk veszélyeztetésével szerezzük kenyerünket a pusztában levõ fegyver miatt.

10. Bõrünk, mint a kemencze, megfeketedett az éhség lázától.

11. Az asszonyokat meggyalázták Sionban, a szûzeket Júda városaiban.

12. A fejedelmeket kezökkel akasztották fel; a vének orczáit nem becsülik.

13. Az ifjak a kézi malmot hordozzák, és a gyermekek a fahordásban botlanak el.

14. A vének eltüntek a kapuból, [megszüntek] az ifjak énekelni.

15. Oda van a mi szívünk öröme, gyászra fordult a mi körtánczunk.

16. Elesett a mi fejünknek koronája, jaj most nékünk mert vétkeztünk!

17. Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink;

18. A Sion hegyéért, hogy elpusztult; rókák futkosnak azon!

19. Te Uram örökké megmaradsz; a te királyi széked nemzedékrõl nemzedékre!

20. Miért feledkezel el örökre mi rólunk? [miért] hagysz el minket hosszú idõre?

21. Téríts vissza Uram magadhoz és visszatérünk; újítsd meg a mi napjainkat, mint régen.

22. Mert bizony-bizony megvetettél minket; megharagudtál ránk felettébb!

Você está lendo Lamentações na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 5 capítulos, e 154 versículos.