Provérbios

1. Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei,

2. Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére;

3. Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére;

4. Együgyûeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására.

5. Hallja a bölcs és öregbítse az õ tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.

6. Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.

7. Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.

8. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.

9. Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.

10. Fiam, ha a bûnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket.

11. Ha azt mondják: jere mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül;

12. Nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint a kik mélységbe szállottak;

13. Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal;

14. Sorsodat vesd közénk; egy erszényünk legyen mindnyájunknak:

15. Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat ösvényüktõl;

16. Mert lábaik a gonoszra futnak, és sietnek a vérnek ontására.

17. Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei elõtt:

18. Ezek mégis vérök árán is ólálkodnak, lelkök árán is leselkednek;

19. Ilyen az útja minden kapzsi embernek: gazdájának életét veszi el.

20. A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utczákon zengedezteti az õ szavát.

21. Lármás utczafõkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az õ beszédit.

22. Míglen szeretitek, oh ti együgyûek az együgyûséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyûlölik a balgatagok a tudományt?!

23. Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek.

24. Mivelhogy hívtalak [titeket,] és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette;

25. És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok:

26. Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljõ az, a mitõl féltek.

27. Mikor eljõ, mint a vihar, az, a mitõl féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljõ ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás.

28. Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak.

29. Azért hogy gyûlölték a bölcseséget, és az Úrnak félelmét nem választották.

30. Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették minden én feddésemet.

31. Esznek azért az õ útjoknak gyümölcsébõl, és az õ tanácsokból megelégednek.

32. Mert az együgyûeknek pártossága megöli õket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti õket.

33. A ki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétõl.

Você está lendo Provérbios na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 31 capítulos, e 914 versículos.