Salmos

1. A Dávidé.

2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.

3. A ki megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

4. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

5. A ki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.

7. Megismertette az õ útait Mózessel; Izráel fiaival az õ cselekedeteit.

8. Könyörülõ és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.

9. Nem feddõdik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.

10. Nem bûneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.

11. Mert a milyen magas az ég a földtõl, olyan nagy az õ kegyelme az õt félõk iránt.

12. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk a mi vétkeinket.

13. A milyen könyörülõ az atya a fiakhoz, olyan könyörülõ az Úr az õt félõk iránt.

14. Mert õ tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

15. Az embernek napjai olyanok, mint a fû, úgy virágzik, mint a mezõnek virága.

16. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az õ helye sem ismeri azt többé.

17. De az Úr kegyelme öröktõl fogva való és örökkévaló az õt félõkön, és az õ igazsága a fiaknak fiain;

18. Azokon, a kik megtartják az õ szövetségét és megemlékeznek az õ parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.

19. Az Úr a mennyekbe helyheztette az õ székét és az õ uralkodása mindenre kihat.

20. Áldjátok az Urat õ angyalai, ti hatalmas erejûek, a kik teljesítitek az õ rendeletét, hallgatván az õ rendeletének szavára.

21. Áldjátok az Urat minden õ serege: õ szolgái, akaratának teljesítõi!

22. Áldjátok az Urat minden õ teremtményei, az õ uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.