Salmos

1. Dícsérjétek az Urat.

2. Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.

3. Dicsõség és méltóság az õ cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.

4. Emlékezetet szerzett az õ csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.

5. Eledelt ad az õt félõknek; megemlékezik az õ szövetségérõl örökké.

6. Cselekedeteinek erejét tudtul adta az õ népének, nékik adván a pogányok örökségét.

7. Kezeinek cselekedetei hûség és igazság; minden õ végzése tökéletes.

8. Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségbõl és egyenességbõl származottak.

9. Váltságot küldött az õ népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az õ neve.

10. A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.