Salmos

1. Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:

2. Júda lõn az õ szentséges [népe] és Izráel az õ királysága.

3. A tenger látá õt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.

4. A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.

5. Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?

6. Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?

7. Indulj meg te föld az Úr orczája elõtt, a Jákób Istene elõtt,

8. A ki átváltoztatja a kõsziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.