Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 118

1 Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme!

2 Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az õ kegyelme!

3 Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az õ kegyelme!

4 Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az õ kegyelme!

5 Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott [és] tágas térre [tett] engem az Úr.

6 Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?

7 Velem van az Úr az én segítõim közt, és nézni fogok az én gyûlölõimre.

8 Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

9 Jobb az Úrban bízni, mint fõemberekben reménykedni.

10 Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém õket.

11 Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém õket.

12 Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tûz, mert az Úr nevében elvesztém õket.

13 Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem.

14 Erõsségem és énekem az Úr, és õ lõn nékem szabadulásul.

15 Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!

16 Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!

17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!

18 Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.

19 Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon [és] dicsérjem az Urat!

20 Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.

21 Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!

22 A kõ a melyet az építõk megvetettek, szegeletkõvé lett!

23 Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink elõtt!

24 Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!

25 Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó elõmenetelt!

26 Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!

27 Isten az Úr és õ világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.

28 Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.

29 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme!

Continuar Lendo