Salmos

1. Grádicsok éneke.

2. A ki megesküdt az Úrnak, fogadást tõn a Jákób Istenének:

3. Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel háló-nyoszolyámba;

4. Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert;

5. Míg helyet nem találok az Úrnak, Jákób Istenének hajlékot!

6. Ímé, hallottunk róla Efratában; rátaláltunk Jaar térségein:

7. Hadd menjünk be az õ hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához!

8. Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája!

9. Papjaid öltözködjenek igazságba, kegyeltjeid pedig örvendezzenek!

10. Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el felkented színétõl!

11. Hûséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe;

12. Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, a melyekre megtanítom õket, fiaik is mindörökké székedben ülnek.

13. Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül:

14. Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem;

15. Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom kenyérrel;

16. Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei.

17. Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek.

18. Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog.

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.