Salmos

1. Dicsérjétek az Urat!

2. A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.

3. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörûséges!

4. Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül.

5. Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.

6. Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.

7. Felemeli a felhõket a földnek szélérõl; villámlást készít, hogy esõ legyen, s szelet hoz elõ tárházaiból.

8. A ki megverte Égyiptom elsõszülötteit, az emberétõl a baroméig.

9. Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.

10. A ki megvert sok népet, és megölt erõs királyokat:

11. Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.

12. És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.

13. Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékrõl nemzedékre emlegetnek téged.

14. Mert birája az Úr az õ népének, és könyörületes az õ szolgái iránt.

15. A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.

16. Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;

17. Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!

18. Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, [és] mindazok, a kik bíznak bennök.

19. Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!

20. Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!

21. Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.