Salmos

1. Dávid dicsérõ éneke.

2. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!

3. Nagy az Úr és igen dicséretes, és az õ nagysága megfoghatatlan.

4. Nemzedék nemzedéknek dícséri mûveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.

5. A te méltóságod dicsõ fényérõl, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.

6. Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.

7. A te nagy jóságod emlékeirõl áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.

8. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.

9. az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.

10. Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.

11. Országodnak dicsõségérõl szólnak, és a te hatalmadat beszélik.

12. Hogy tudtul adják az ember fiainak az õ hatalmát, és az õ országának fényes dicsõségét.

13. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékrõl nemzedékre.

14. Az Úr megtámogat minden elesendõt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.

15. Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.

16. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élõt ingyen.

17. Igaz az Úr minden õ útában, és minden dolgában kegyelmes.

18. Közel van az Úr minden õt hívóhoz; mindenkihez, a ki hûséggel hívja õt.

19. Beteljesíti az õt félõknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti õket.

20. Megõrzi az Úr mindazokat, a kik õt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.

21. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az õ szent nevét áldja minden test örökkön örökké!

Significados: .

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.