Salmos

1. Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!

2. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyûjti Izráelnek elûzötteit;

3. Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

4. Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevérõl nevezi.

5. Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.

6. Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.

7. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!

8. A ki beborítja az eget felhõvel, esõt készít a föld számára, [és] füvet sarjaszt a hegyeken;

9. A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.

10. Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;

11. Az õt félõkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.

12. Dicsõitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!

13. Mert erõsekké teszi kapuid zárait, [s] megáldja benned a te fiaidat.

14. Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.

15. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az õ rendelete!

16. Olyan havat ád, mint a gyapjú, [és] szórja a deret, mint a port.

17. Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az õ fagya elõtt?

18. Kibocsátja szavát s szétolvasztja õket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.

19. Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.

20. Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.