Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 148

1 Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt a magas helyeken!

2 Dicsérjétek õt angyalai mind; dicsérjétek õt minden õ serege!

3 Dicsérjétek õt: nap és hold; dicsérjétek õt mind: fényes csillagai!

4 Dicsérjétek õt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!

5 Dicsérjék õk az Úrnak nevét, mert parancsolt és elõállottak õk.

6 Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól.

7 Dicsérjétek az Urat a földrõl: viziszörnyek és mély vizek [ti ]mind!

8 Tûz és jégesõ, hó és köd, szélvihar, a melyek az õ rendelését cselekszik;

9 Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind [ti ]czédrusok;

10 Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;

11 Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind [ti] földi bírák!

12 Ifjak és szûzek, vének gyermekekkel:

13 Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az õ neve dicsõ egyedül; az õ dicsõsége égre-földre [kihat!]

14 És felemelte az õ népének szarvát. Dicsõítse minden õ kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

Continuar Lendo