Salmos

1. Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt a magas helyeken!

2. Dicsérjétek õt angyalai mind; dicsérjétek õt minden õ serege!

3. Dicsérjétek õt: nap és hold; dicsérjétek õt mind: fényes csillagai!

4. Dicsérjétek õt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!

5. Dicsérjék õk az Úrnak nevét, mert parancsolt és elõállottak õk.

6. Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól.

7. Dicsérjétek az Urat a földrõl: viziszörnyek és mély vizek [ti ]mind!

8. Tûz és jégesõ, hó és köd, szélvihar, a melyek az õ rendelését cselekszik;

9. Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind [ti ]czédrusok;

10. Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;

11. Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind [ti] földi bírák!

12. Ifjak és szûzek, vének gyermekekkel:

13. Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az õ neve dicsõ egyedül; az õ dicsõsége égre-földre [kihat!]

14. És felemelte az õ népének szarvát. Dicsõítse minden õ kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.