Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 149

1 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje õt a kegyesek gyülekezete!

2 Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban!

3 Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.

4 Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.

5 Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.

6 Isten-dicsõítés legyen torkukban, kétélû fegyver kezeikben;

7 Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] megfenyítsék a nemzeteket!

8 Hogy lánczra fûzzék királyaikat, fõembereiket pedig vas-bilincsekbe.

9 Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsõség ez az õ minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

Continuar Lendo