Salmos

1. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje õt a kegyesek gyülekezete!

2. Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban!

3. Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.

4. Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.

5. Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.

6. Isten-dicsõítés legyen torkukban, kétélû fegyver kezeikben;

7. Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] megfenyítsék a nemzeteket!

8. Hogy lánczra fûzzék királyaikat, fõembereiket pedig vas-bilincsekbe.

9. Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsõség ez az õ minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.