Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 150

1 Dicsérjétek az Urat! dicsérjétek õt az õ hatalmának boltozatán!

2 Dicsérjétek õt hõsi tetteiért, dicsérjétek õt nagyságának gazdagsága szerint!

3 Dicsérjétek õt kürt-zengéssel; dicsérjétek õt hárfán és cziterán;

4 Dicsérjétek õt dobbal és tánczczal, dicsérjétek õt hegedûkkel és fuvolával;

5 Dicsérjétek õt hangos czimbalommal, dicsérjétek õt harsogó czimbalommal.

6 Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!

Continuar Lendo