Salmos

1. Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára.

2. Uram, a te erõsségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.

3. Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.

4. Sõt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.

5. Életet kért tõled: adtál néki hosszú idõt, örökkévalót és végtelent.

6. Nagy az õ dicsõsége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.

7. Sõt áldássá tetted õt örökké, megvidámítottad õt színed örömével.

8. Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.

9. Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyûlölõidet.

10. Tüzes kemenczévé teszed õket megjelenésed idején; az Úr az õ haragjában elnyeli õket és tûz emészti meg õket.

11. Gyümölcsüket kiveszted e földrõl, és magvokat az emberek fiai közül.

12. Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;

13. Mert meghátráltatod õket, íved húrjait arczuknak feszíted. [ (Psalms 21:14) Emelkedjél fel Uram, a te erõddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat! ]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.