Salmos

1. Az éneklõmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára.

2. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.

3. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.

4. Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol.

5. Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad õket.

6. Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.

7. De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata.

8. A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:

9. Az Úrra bízta magát, mentse meg õt; szabadítsa meg õt, hiszen gyönyörködött benne!

10. Mert te hoztál ki engem az anyám méhébõl, [és ]biztattál engem anyámnak emlõin.

11. Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétõl fogva te voltál Istenem.

12. Ne légy messze tõlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen.

13. Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.

14. Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.

15. Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belsõ részeim között.

16. Erõm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.

17. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.

18. Megszámlálhatnám minden csontomat, õk pedig csak néznek [s] bámulnak rám.

19. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.

20. De te, Uram, ne légy messze tõlem; én erõsségem, siess segítségemre.

21. Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeibõl.

22. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.

23. Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.

24. Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek õt! Jákób minden ivadékai dicsõítsétek õt, és féljétek õt Izráel minden magzata!

25. Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az õ orczáját elõle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.

26. Felõled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok elõtt, a kik félik õt.

27. Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik õt keresik. Éljen szívetek örökké!

28. Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul elõtted a pogányok minden nemzetsége.

29. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is.

30. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; õ elõtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét.

31. Õt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. [ (Psalms 22:32) Eljõnek s hirdetik az õ igazságát az õ utánok való népnek, hogy ezt cselekedte! ]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.