Salmos

1. Dávid zsoltára. a föld kereksége s annak lakosai.

2. Mert õ alapította azt a tengereken, és a folyókon megerõsítette.

3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az õ szent helyén?

4. Az ártatlan kezû és tiszta szívû, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

5. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétõl.

6. Ilyen az õt keresõk nemzetsége, a Jákób [nemzetsége,] a kik a te orczádat keresik. Szela.

7. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsõség királya.

8. Kicsoda ez a dicsõség királya? Az erõs és hatalmas Úr, az erõs hadakozó Úr.

9. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsõség királya!

10. Kicsoda ez a dicsõség királya? A seregek Ura, õ a dicsõség királya. Szela.

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.