Salmos

1. Dávid zsoltára. Templomszentelési ének.

2. Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam.

3. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!

4. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.

5. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsõítsétek szent emlékezetét.

6. Mert csak pillanatig [tart] haragja, [de] élethossziglan jóakarata; este bánat száll be [hozzánk], reggelre öröm.

7. Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha.

8. Uram, jókedvedbõl erõsséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és megroskadtam.

9. Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök!

10. Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?

11. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem!

12. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel. [ (Psalms 30:13) Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felõled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsõítlek téged. ]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.