Salmos

1. Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.

2. Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.

3. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.

4. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hûséges.

5. Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.

6. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.

7. Összegyûjti a tenger vizeit, mintegy tömlõbe; tárházakba rakja a hullámokat.

8. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tõle minden földi lakó.

9. Mert õ szólt és meglett, õ parancsolt és elõállott.

10. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.

11. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékrõl-nemzedékre.

12. Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.

13. Az égbõl letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.

14. Székhelyérõl lenéz a föld minden lakosára.

15. Õ alkotta mindnyájok szivét, [és] jól tudja minden tettöket.

16. Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hõs sem menekül meg nagy erejével;

17. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.

18. Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat,

19. Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa õket.

20. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk õ.

21. Csak õ benne vigad a mi szívünk, csak az õ szent nevében bízunk!

22. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.