Salmos

1. Dávid zsoltára emlékeztetõül.

2. Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!

3. Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.

4. Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.

5. Mert bûneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erõm felett.

6. Megsenyvedtek, megbûzhödtek sebeim oktalanságom miatt.

7. Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok.

8. Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.

9. Erõtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserûsége miatt jajgatok.

10. Uram, elõtted van minden kívánságom, és nincs elõled elrejtve az én nyögésem!

11. Szívem dobogva ver, elhágy erõm, s szemem világa - az sincs már velem.

12. Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.

13. De tõrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.

14. De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.

15. És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.

16. Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!

17. Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!

18. És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig elõttem van.

19. Sõt bevallom bûneimet, bánkódom vétkem miatt.

20. De ellenségeim élnek, erõsödnek; megsokasodtak hazug gyûlölõim,

21. És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.

22. Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tõlem! [ (Psalms 38:23) Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm! ]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.