Salmos

1. A Kóráh fiainak zsoltáréneke.

2. Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az õ szentséges hegyén.

3. Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélsõ észak felé, a nagy királynak városa.

4. Isten van az õ palotáiban, ismeretes ott, mint menedék.

5. Mert ímé, a királyok összegyûltek, de tovatüntek együttesen.

6. Meglátták õk, legott elcsodálkoztak; megijedtek, elriadtak.

7. Rémület fogta el ott õket, fájdalom, a milyen a szülõasszonyé;

8. A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit.

9. A miként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk városában; örökre megerõsítette azt az Isten! Szela.

10. A te kegyelmedrõl elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében.

11. A milyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a te jobbod.

12. Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai a te ítéletedért.

13. Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait.

14. Jól nézzétek meg sánczait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendõ nemzedéknek: [ (Psalms 48:15) Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, õ vezet minket mindhalálig! ]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.