Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 54

1 Az éneklõmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása;

2 Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid?

3 Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!

4 Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.

5 Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela.

6 Ímé, Isten segítõm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.

7 Bosszút áll az utánam leselkedõkön; a te igazságod által rontsd meg õket. [ (Psalms 54:8) Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó. ] [ (Psalms 54:9) Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen. ]

Continuar Lendo