Salmos

1. Az éneklõmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása.

2. Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elõl;

3. Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve bolyongok és jajgatok!

4. Az ellenségnek szaváért [és] a hitetlenek nyomorgatásáért: mert hazugságot hárítanak reám, és [nagy] dühösséggel ellenkeznek velem.

5. Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem.

6. Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.

7. Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám.

8. Ímé, messze elmennék és a pusztában lakoznám. Szela.

9. Sietnék kiszabadulni e sebes szélbõl, e forgószélbõl.

10. Rontsd meg Uram, [és] oszlasd meg az õ nyelvöket; mert erõszakot és háborgást látok a városban.

11. Nappal és éjjel körüljárják azt annak kõfalainál, bent hamisság és ártalom van abban.

12. Veszedelem van bensejében; s nem távozik annak terérõl a zsarnokság és csalárdság.

13. Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz [azt] elszenvedném; nem gyûlölõm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elõl:

14. Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerõsöm,

15. A kik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben.

16. A halál vegye õket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben.

17. Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.

18. Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és õ meghallja az én szómat.

19. Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.

20. Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy õ eleitõl fogva trónol, Szela), a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent.

21. Kezeit felemelte a vele békességben lévõkre; megszegte az õ szövetségét.

22. A vajnál simább az õ szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok.

23. Vessed az Úrra a te terhedet, õ gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. [ (Psalms 55:24) Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod õket; a vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom. ]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.