Salmos

1. Az éneklõmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor megragadták õt a filiszteusok Gáthban.

2. Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem!

3. Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos [Isten!]

4. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.

5. Isten által dicsekedem az õ igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?

6. Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra.

7. Egybegyûlnek, elrejtõznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet.

8. Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket!

9. Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlõdbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?

10. Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.

11. Dicsérem Istent, az õ ígéretéért, dicsérem az Urat az õ igéretéért.

12. Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?

13. Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat; [ (Psalms 56:14) Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstõl; hogy járjak Isten elõtt az életnek világosságában. ]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.