Salmos

1. Az éneklõmesternek; zsoltár; Dávid éneke.

2. Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik [ott] a fogadást.

3. Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.

4. Bûneim erõt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.

5. Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!

6. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;

7. A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;

8. A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.

9. Félnek is jeleidtõl a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.

10. Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.

11. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesõvel meglágyítod azt, termését megáldod.

12. Megkoronázod az esztendõt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;

13. Csepegnek a puszta legelõi és a halmokat vígság övezi. [ (Psalms 65:14) A legelõk megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek. ]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.