Salmos

1. Salamoné.

2. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.

3. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.

4. Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szûkölködõnek fiain, és törje össze az erõszakoskodót.

5. Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékrõl nemzedékre.

6. Szálljon alá, mint esõ a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.

7. Virágozzék az õ idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.

8. És uralkodjék egyik tengertõl a másik tengerig, és a [nagy] folyamtól a föld határáig.

9. Boruljanak le elõtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.

10. Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.

11. Hajoljanak meg elõtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.

12. Mert megszabadítja a kiáltó szûkölködõt; a nyomorultat, a kinek nincs segítõje.

13. Könyörül a szegényen és szûkölködõn, s a szûkölködõk lelkét megszabadítja;

14. Az elnyomástól és erõszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az õ szemében.

15. És éljen õ és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják õt minden napon.

16. Bõ gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.

17. Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják õt.

18. Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül!

19. Áldott legyen az õ dicsõséges neve mindörökké, és teljék be dicsõségével az egész föld. Ámen! Ámen!

20. Itt végzõdnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.