Salmos

1. Az éneklõmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára.

2. Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!

3. Efraim, Benjámin és Manasse elõtt támaszd fel a te hatalmadat, és jõjj el, hogy szabadíts meg minket!

4. Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.

5. Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?

6. Könyhullatásnak kenyerével éteted õket, s könyhullatások árjával itatod meg õket.

7. Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk.

8. Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!

9. Égyiptomból szõlõt hozál ki, kiûzéd a pogányokat és azt elültetéd.

10. Helyet egyengettél elõtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.

11. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei [olyanok lettek, mint] az Isten czédrusfái.

12. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.

13. Miért rontottad el annak gyepûit, hogy szaggathassa minden járókelõ?

14. Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.

15. Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekbõl és lásd és tekintsd meg e szõlõtõt!

16. És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!

17. Elégett a tûzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.

18. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerõsítettél magadnak,

19. Hogy el ne térjünk tõled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet. [ (Psalms 80:20) Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk! ]

Significados: Efraim.

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.