Salmos

1. Ének; Aszáf zsoltára.

2. Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten!

3. Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyûlölõid fejöket emelik.

4. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szõnek.

5. Ezt mondják: Jertek, veszessük el õket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!

6. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened:

7. Az Edomiták és Ismáeliták sátrai, a Moábiták és Hagarénusok;

8. A Gebaliták, Ammoniták és Amálekiták, a Filiszteusok Tyrus lakosaival együtt.

9. Az asszir is szövetkezett velök, segítõjévé lettek a Lót fiainak. Szela.

10. Úgy bánj velök, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál!

11. A kik elvesztek vala Endornál, [és] a föld szemetjévé lõnek.

12. Tedd õket, fejedelmöket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és Szalmunát, minden felkentjökkel,

13. A kik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait!

14. Én Istenem! Tedd õket olyanokká, a milyen a porfelhõ, [és ]a milyen a polyva a szél elõtt;

15. Olyanokká, mint a tûz, a mely meggyújtja az erdõt, és mint a láng, a mely elégeti a hegyeket.

16. Így kergesd õket a te szélvészeddel, és forgószeleddel így rettentsd õket!

17. Töltsd el orczájukat gyalázattal, hogy keressék Uram a te nevedet!

18. Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak, [ (Psalms 83:19) Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges [Isten] az egész földön. ]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.