Salmos

1. Az éneklõmesternek, Kóráh fiainak zsoltára.

2. Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób [nemzetségébõl ] való foglyokat.

3. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bûnüket. Szela.

4. Elhárítottad [róluk] minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.

5. Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!

6. Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékrõl nemzedékre tartod-é haragod?

7. Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?

8. Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!

9. Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az õ népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.

10. Bizonyára közel van az õ szabadítása az õt félõkhöz, hogy dicsõség lakozzék a mi földünkön.

11. Irgalmasság és hûség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.

12. Hûség sarjad a földbõl, és igazság tekint alá az égbõl.

13. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. [ (Psalms 85:14) Igazság jár elõtte és követi õt az õ lépéseinek útján. ]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.