Salmos

1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.

2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!

3. Mert õ szabadít meg téged a madarásznak tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl.

4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az õ hûsége.

5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól nappal;

6. A dögvésztõl, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.

7. Elesnek mellõled ezeren, és jobb kezed felõl tízezeren; és hozzád nem is közelít.

8. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!

9. Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

11. Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden útadban.

12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kõbe.

13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.

14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom õt, felmagasztalom õt, mert ismeri az én nevemet!

15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom õt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsõítem õt.

16. Hosszú élettel elégítem meg õt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.