Salmos

1. Jõjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kõsziklájának!

2. Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.

3. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.

4. A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.

5. A kié a tenger, és õ alkotta is azt, és a szárazföldet is az õ kezei formálták.

6. Jõjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr elõtt, a mi alkotónk elõtt!

7. Mert õ a mi Istenünk, mi pedig az õ legelõjének népei és az õ kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az õ szavát.

8. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:

9. A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.

10. Negyven esztendeig bosszankodtam [e] nemzetségen, és mondám: Tévelygõ szívû nép õk, és nem tudják õk az én útamat!

11. A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam [helyére.]

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.