Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 96

1 Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!

2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az õ nevét; hirdessétek napról-napra az õ szabadítását.

3 Beszéljétek a népek között az õ dicsõségét, minden nemzet között az õ csodadolgait;

4 Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.

5 Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.

6 Ékesség és fenség van elõtte; tisztesség és méltóság az õ szent helyén.

7 Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsõséget és tisztességet!

8 Adjátok az Úrnak neve dicsõségét; hozzatok ajándékot és jõjjetek be az õ tornáczaiba!

9 Hajoljatok meg az Úr elõtt szent ékességben; rettegjen elõtte az egész föld!

10 Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerõsítette a földet, hogy meg ne induljon; õ ítéli meg a népeket igazsággal.

11 Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való!

12 Viduljon a mezõ és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdõ minden fája is,

13 Az Úrnak orczája elõtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az õ hûségével.

Continuar Lendo