Salmos

1. Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.

2. Felhõ és homályosság van körülte; igazság és jogosság az õ székének erõssége.

3. Tûz jár elõtte, és köröskörül elégeti az õ szorongatóit.

4. Megvilágosítják az õ villámai a világot; látja és megretteg a föld.

5. A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr elõtt, az egész földnek Ura elõtt.

6. Az egek hirdetik az õ igazságát, és minden nép látja az õ dicsõségét.

7. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak elõtte mind az istenek.

8. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!

9. Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!

10. A kik szeretitek az Urat, gyûlöljétek a gonoszt! Megõrzi õ az õ kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezébõl megszabadítja õket.

11. Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívûekre öröm.

12. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az õ szentséges emlékezetét!

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.