Salmos

1. Zsoltár. megsegítette õt az õ jobbkeze és az õ szentséges karja.

2. Tudtul adta az Úr az õ szabadítását; a népek elõtt megjelentette az õ igazságát.

3. Megemlékezett az õ kegyelmérõl és Izráel házához való hûségérõl; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.

4. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!

5. Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;

6. Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr elõtt!

7. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.

8. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek

9. Az Úr elõtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.