Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 121

1 Ein song til høgtidsferderne. Eg lyfter augo mine upp til fjelli, kvar kjem mi hjelp ifrå?

2 Mi hjelp kjem ifrå Herren, han som hev skapa himmelen og jordi.

3 Han skal ikkje lata foten din vera ustød, han blundar ikkje din vaktar.

4 Sjå, han blundar ikkje og søv ikkje, Israels vaktar.

5 Herren er din vaktar, Herren er din skugge ved di høgre hand.

6 Um dagen skal ikkje soli stikka deg, og ikkje månen um natti.

7 Herren skal vara deg frå alt vondt, han skal vara di sjæl.

8 Herren skal vara din utgang og din inngang frå no og til æveleg tid.

Continuar Lendo