Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 136

1 Prisa Herren, for han er god, for æveleg varer hans miskunn.

2 Prisa Guden yver gudar, for æveleg varer hans miskunn.

3 Prisa Herren yver herrar, for æveleg varer hans miskunn.

4 Han, den einaste som gjer store under, for æveleg varer hans miskunn.

5 Han som gjorde himmelen med vit, for æveleg varer hans miskunn.

6 Han som strakte jordi yver vatni, for æveleg varer hans miskunn.

7 Han som gjorde dei store ljos, for æveleg varer hans miskunn,

8 soli til å råda yver dagen, for æveleg varer hans miskunn,

9 månen og stjernorne til å råda yver natti, for æveleg varer hans miskunn.

10 Han som slo egyptarane gjenom deira fyrstefødde, for æveleg varer hans miskunn,

11 og førde Israel ut frå deim, for æveleg varer hans miskunn,

12 med sterk hand og strak arm, for æveleg varer hans miskunn.

13 Han som skar i sund Raudehavet, for æveleg varer hans miskunn,

14 og førde Israel midt igjenom, for æveleg varer hans miskunn,

15 og kasta Farao og heren hans i Raudehavet, for æveleg varer hans miskunn.

16 Han som førde sitt folk i øydemarki, for æveleg varer hans miskunn.

17 Han som felte store kongar, for æveleg varer hans miskunn,

18 og som slo herlege kongar i hel, for æveleg varer hans miskunn,

19 Sihon, amoritarkongen, for æveleg varer hans miskunn,

20 og kongen yver Basan, Og, for æveleg varer hans miskunn,

21 og gav deira land til arv, for æveleg varer hans miskunn,

22 til arv for sin tenar Israel, for æveleg varer hans miskunn.

23 Han som kom oss i hug i vår stakarsdom, for æveleg varer hans miskunn,

24 og reiv oss ut or fiendevald, for æveleg varer hans miskunn.

25 Han som gjev alt som liver brød, for æveleg varer hans miskunn.

26 Prisa Gud i himmelen, for æveleg varer hans miskunn!

Continuar Lendo