Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 146

1 Halleluja! Mi sjæl, lova Herren!

2 Eg vil lova Herren so lenge eg liver, syngja lov for min Gud medan eg er til.

3 Set ikkje lit til hovdingar, til ein menneskjeson som ikkje kann hjelpa.

4 Fer hans ande ut, so vender han attende til si jord, den dagen er det ute med hans tankar.

5 Sæl er den som hev Jakobs Gud til hjelp, som vonar på Herren, sin Gud!

6 han som hev skapa himmel og jord, havet og alt som i deim er, han som er trufast til æveleg tid,

7 han som gjev dei nedtyngde rett, han som gjev dei hungrige brød. Herren løyser dei bundne.

8 Herren opnar augo på dei blinde, Herren reiser dei nedbøygde, Herren elskar dei rettferdige,

9 Herren varar dei framande, farlause og enkjor held han uppe, men han villar vegen for dei ugudlege.

10 Herren skal vera konge æveleg, din Gud, Sion, frå ætt til ætt. Halleluja!

Continuar Lendo