Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 47

1 Til songmeisteren; av Korahs born; ein salme.

2 Klappa i henderne, alle folk! Kved høgt for Gud med fagnadrøyst!

3 For Herren, den Høgste, er ageleg, ein stor konge yver all jordi.

4 Han legg folk under oss og folkeslag under våre føter.

5 Han vel ut vår arvlut åt oss, til gilda for Jakob som han elskar. Sela.

6 Gud for upp med fagnadrop, Herren med basunljod.

7 Syng lov for Gud, syng lov! Syng lov for vår konge, syng lov!

8 For Gud er konge yver all jordi; syng til hans lov ein visleg song!

9 Gud hev teke riket yver folki, Gud hev sett seg på sin heilage kongsstol. Folkedrottarne samlar seg som eit folk til Abrahams Gud; for skjoldarne på jordi høyrer Gud til, han er høgt upphøgd.

Continuar Lendo