Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 61

1 Til songmeisteren, på strengleik; av David.

2 Gud, høyr mitt klagerop, merka mi bøn!

3 Frå enden av jordi ropar eg til deg, medan hjarta vanmegtast; på eit fjell som er for høgt for meg, må du føra meg upp.

4 For du hev vore mi livd, eit sterkt tårn mot fienden.

5 Eg vil æveleg bu i ditt tjeld, finna livd i skuggen av dine vengjer. Sela.

6 For du, Gud, hev høyrt på mine lovnader, deim som ottast ditt namn, hev du gjeve deira arv.

7 Du vil leggja dagar til kongens dagar, hans år skal vera som ætt etter ætt.

8 Han skal sitja æveleg for Guds åsyn; set miskunn og truskap til å vara honom! So vil eg æveleg lovsyngja ditt namn, at eg kann løysa mine lovnader dag etter dag.

Continuar Lendo