Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 84

1 Til songmeisteren, etter Gittit; av Korahs born, ein salme.

2 Kor elskelege dine bustader er, Herre, allhers drott!

3 Mi sjæl lengtar, ja naudstundar etter Herrens fyregardar; mitt hjarta og mitt kjøt ropar av fagnad til den livande Gud.

4 Sporven hev og funne seg eit hus, og svala eit reir der ho hev lagt sine ungar – dine altar, Herre, allhers drott, min konge og min Gud!

5 Sæle er dei som bur i ditt hus! dei skal alltid lova deg. Sela.

6 Sæl er den mann som hev sin styrke i deg, dei som hev hug til å fara dei jamne vegar.

7 Når dei fer gjenom tåredalen, gjer dei honom til ein kjeldevang, ja, tidlegt regn legg velsigning yver honom.

8 Dei gjeng frå kraft til kraft, dei stig fram for Gud på Sion.

9 Herre Gud, allhers drott, høyr mi bøn! Vend øyra til, Jakobs Gud! Sela.

10 Gud, vår skjold, sjå hit og skoda andlitet til honom du hev salva!

11 For ein dag i dine fyregardar er betre enn tusund andre; eg vil heller standa ved dørstokken i min Guds hus enn bu i tjeldi til gudløysa.

12 For Gud Herren er sol og skjold, nåde og ære gjev Herren, han held ikkje undan noko godt frå deim som ferdast i uskyld. Herre, allhers drott, sæl er den mann som set si lit til deg!

Continuar Lendo