Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 87

1 Av Korahs born; ein salme, ein song. Det som han hev grunnfest på dei heilage fjelli,

2 Sions portar elskar Herren mest av alle Jakobs bustader.

3 Herlege ting er sagde um deg, du Guds by. Sela.

4 «Eg vil nemna Rahab og Babel millom deim som kjenner meg; sjå Filistaren, Tyrus og Kusj: Denne er fødd der.»

5 Og um Sion skal det verta sagt: «Kvar ein er fødd der», og han, den Høgste, gjer det fast.

6 Herren skal telja soleis, når folki vert uppskrivne: «Denne er fødd der.» Sela.

7 Og dei som syng og dei som dansar, skal segja: «Alle mine kjeldor er i deg.»

Continuar Lendo