Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 93

1 Herren er konge, han hev klædt seg i høgd; Herren hev klædt seg, han hev gyrdt seg med styrke, jordriket stend fast, det let seg ikkje rikka.

2 Fast er din kongsstol frå fordoms tid, frå æva er du.

3 Straumar hev lyft, Herre, straumar hev lyft si røyst, straumar lyfter upp sin dur.

4 Men meir enn duren av dei store vatn, dei herlege, havbroti, er Herren herleg i det høge.

5 Dine vitnemål er ovleg trufaste; heilagdom høver for huset ditt, Herre, so lenge som dagarne varer.

Continuar Lendo