Connect with us

Bíblia NORSMB

Salmos 99

1 Herren er konge, folki skjelv; han sit på kerubar, jordi ruggar.

2 Herren er stor i Sion, og høg er han yver alle folk.

3 Dei skal prisa ditt namn, det store og skræmelege, heilag er han.

4 Og i si magt elskar kongen det som rett er; du held rettvisa uppe, du hev gjort rett og rettferd i Jakob.

5 Høglova Herren, vår Gud, og fall ned for hans fotskammel! Heilag er han.

6 Moses og Aron var millom hans prestar, og Samuel millom deim som kalla på hans namn; dei ropa til Herren, og han svara deim.

7 I ein skystolpe tala han til deim, dei heldt hans vitnemål og den lov han gav deim.

8 Herre vår Gud, du svara deim, du var deim ein Gud som tilgav deim, men og ein hemnar yver deira gjerningar.

9 Høglova Herren, vår Gud! Og fall ned for hans heilage fjell! For heilag er Herren, vår Gud.

Continuar Lendo