Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 100

1 Psalm dla dziękczynienia. Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio!

2 Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością.

3 Wiedzcież, żeć Pan jest Bogiem; on uczynił nas, a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem jego, i owcami pastwiska jego.

4 Wnijdźcież w bramy jego z wysławianiem, a do sieni jego z chwałami; wysławiajcież go, dobrorzeczcież imieniowi jego;

5 Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa miłosierdzie jego, a od narodu aż do narodu prawda jego.

Continuar Lendo