Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 112

1 Halleluja. Błogosławiony mąż, który się Pana boi, a w przykazaniach jego ma wielkie kochanie.

2 Możne będzie na ziemi nasienie jego; rodzina szczerych błogosławiona będzie.

3 Majętność i bogactwa są w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki.

4 Szczerym w ciemnościach światłość wschodzi; łaskawy, miłosierny, i sprawiedliwy jest Bóg.

5 Dobry człowiek litościwym jest, i pożycza, a rzeczy swe miarkuje rozsądkiem.

6 Bo na wieki nie będzie poruszony; w pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy.

7 Słysząc złe nowiny, nie boi się; stateczne serce jego ufa w Panu.

8 Umocnione serce jego nie boi się, aż ogląda pomstę nad nieprzyjaciołmi swymi.

9 Rozprasza, i daje ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wieki; róg jego wywyższy się w sławie.

10 Widząc to niepobożny, będzie się gniewał, i zębami swemi zgrzytał, i schnąć będzie; żądość niepobożnych zginie.

Continuar Lendo