Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 115

1 Nie nam, Panie! nie nam, ale imieniowi twemu daj chwałę dla miłosierdzia twego, i dla prawdy twojej.

2 Czemuż mają mówić poganie: Gdzież teraz jest Bóg ich?

3 Wszakże Bóg nasz jest na niebie, czyniąc wszystko, co mu się podoba.

4 Ale bałwany ich są srebro i złoto, robota rąk ludzkich.

5 Usta mają, a nie mówią; oczy mają, a nie widzą.

6 Uszy mają, a nie słyszą; nozdrze mają, a nie wonieją.

7 Ręce mają, a nie macają; nogi mają, a nie chodzą, ani wołają gardłem swojem.

8 Niech im podobni będą, którzy je czynią, i wszyscy, którzy w nich ufają.

9 Izraelu! ufaj w Panu; bo on jest pomocnikiem ich i tarczą ich.

10 Domie Aaronowy! ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem, i tarczą ich.

11 Którzy się boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarczą ich.

12 Pan będzie pamiętał na nas, będzie błogosławił; będzie błogosławił domowi Izraelskiemu, będzie błogosławił domowi Aaronowemu.

13 Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, małym i wielkim.

14 Rozmnoży was Pan, was i synów waszych.

15 Błogosławieniście wy od Pana, który stworzył niebo i ziemię.

16 Niebiosa są niebiosa Pańskie; ale ziemię dał synom ludzkim.

17 Umarli nie będą chwalili Pana, ani kto z tych, co zstępują do miejsca milczenia.

18 Ale my będziemy błogosławili Panu, odtąd aż na wieki. Halleluja.

Continuar Lendo