Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 117

1 Chwalcie Pana wszystkie narody! chwalcie go wszyscy ludzie!

2 Albowiem rozszerzone jest nad nami miłosierdzie jego, a prawda Pańska trwa na wieki. Halleluja.

Continuar Lendo