Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 121

1 Pieśń stopni. Oczy moje podnoszę na góry, skądby mi pomoc przyszła.

2 Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię.

3 Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga twoja; nie drzemieć stróż twój.

4 Oto nie drzemie ani śpi ten, który strzeże Izraela.

5 Pan jest stróżem twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twojej.

6 We dnie słońce nie uderzy na cię, ani miesiąc w nocy.

7 Pan cię strzec będzie od wszystkiego złego; on duszy twojej strzec będzie.

8 Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego, odtąd aż na wieki.

Continuar Lendo