Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 127

1 Pieśń stopni dla Salomona. Jeźli Pan domu nie zbuduje, próżno pracują ci, którzy go budują; jeźli Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje ten, który go strzeże.

2 Próżno macie rano wstawać, długo siadać, i jeść chleb boleści, ponieważ Pan umiłowanemu swemu sen daje.

3 Oto dziatki są dziedzictwem od Pana, a płód żywota nagrodą.

4 Jako strzały w ręku mocarza, tak są dziatki, które się darzą.

5 Błogosławiony mąż, który niemi napełnił sajdak swój; nie będą zawstydzani, gdy się w bramie rozpierać będą z nieprzyjaciołmi swymi.

Continuar Lendo