Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 136

1 Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

2 Wysławiajcież Boga nad bogami; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

3 Wysławiajcież Pana nad panami; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

4 Tego, który sam czyni cuda wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

5 Który mądrze niebiosa uczynił; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

6 Który rozciągnął ziemię na wodach; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

7 Który uczynił światła wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

8 Słońce, aby panowało we dnie; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

9 Miesiąc i gwiazdy, aby panowały w nocy; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

10 Który poraził Egipczan na pierworodnych ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

11 Który wywiódł Izraela z pośrodku ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

12 W ręce mocnej i w ramieniu wyciągnionem; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

13 Który rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

14 I przeprowadził lud Izraelski pośrodkiem jego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

15 I wrzucił Faraona z wojskiem jego w morze Czerwone; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

16 Który prowadził lud swój przez puszczę; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

17 Który poraził królów wielkich; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

18 I pobił królów możnych; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

19 Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

20 I Oga, króla Basańskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

21 I dał ziemię ich w dziedzictwo; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

22 W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

23 Który w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

24 I wybawił nas od nieprzyjaciół naszych; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

25 Który daje pokarm wszelkiemu ciału; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

26 Wysławiajcież Boga niebios; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

Continuar Lendo